Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om EcoWal

Begin 2024 is er een projectteam samengesteld door de gemeente samen met het Waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dit team moet de maatregelen coördineren die ertoe moeten leiden dat de wateren binnen de gemeente Utrecht in 2027 voldoen aan de Europese normen voor een goede waterkwaliteit. De normen hiervoor zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). VS030 heeft een adviserende rol in dit projectteam gekregen. In maart heeft VS030 een lijst met 20 locaties ingediend waar een oeverconstructie gebaseerd op het EcoWal ontwerp kan worden aangebracht. De situatie bij de Rijnkade in de Catharijnesingel zou hiervoor zeer geschikt zijn.

Reacties zijn gesloten.