Fauna uittreedplaatsen

Veel oeverbeschoeiingen maken het voor bepaalde dieren onmogelijk om vanuit het water op de oever te komen. Zoals landdieren die ongewenst te water zijn geraakt en waterdieren die even uit het water willen. In de stadsbuitengracht waren door de Gemeente rubber matten opgehangen die niet functioneerden omdat dieren ze niet opmerken en geen houvast geven om omhoog te klimmen. Het meest gebruikt worden A-vormige trappen die mits in voldoende mate aanwezig in principe veel dieren de mogelijkheid bieden om op de oever te komen. Ook worden er wel touwen langs hoge kaden gehangen om voor te water geraakte katten een middel te bieden om uit het water te klimmen.

Wij bieden een betere oplossing aan dieren met de door ons ontwikkelde FUP’s (fauna uittreed plaatsen). Dit zijn ca 4 m lange en 40 cm brede planken die lans de oever liggen. Eventueel kunnen deze nog van een trappetje worden voorzien om op de oever te komen, maar in feite is dit overbodig en maakt de fup’s alleen maar meer kwetsbaar. De planken dienen wel van drijfmateriaal te worden voorzien omdat ze anders na verloop van tijd zinken. De fup’s zijn van essentieel belang voor jonge eenden en andere watervogels om even uit te kunnen rusten. Gebleken is dat oudere watervogels ook graag van de fup’s gebruik maken om even rustig te kunnen zitten en deze prefereren boven het op de oever klauteren. In feite hebben we het dus over fauna uitrustplaatsen. Voor katten en bijvoorbeeld egels werken de fup’s ook om uit het water te komen. Honden kunnen niet op de plank klimmen.

Alleen al in de singels hebben we 18 fup’s neergelegd. Fup’s kunnen overbodig worden als er voldoende natuurvriendelijke oevers of eilanden aanwezig zijn. De fup’s worden zo mogelijk in de buurt van drijvende eilanden neergelegd om watervogels te verleiden op de fup te gaan zitten en te nestelen en niet op het eiland.

Ook fup’s vragen regelmatig monitoring en onderhoud omdat ze door de golfslag kwetsbaar zijn.

COMBI FUP’s

Op diverse plaatsen hebben we combi fup’s geplaatst. Dit zijn combinaties van Fup’s (fauna uittreed plaatsen) met moerasplanten. Deze zijn toegepast op plekken waar weinig ruimte was om planten eilanden neer te leggen naast fup’s of gewoon ter verfraaiing. Wellicht maakt dit de fup’s ook beter zichtbaar/vindbaar voor dieren die uit het water willen. Het aantal combinaties is legio.

Fup’s als planken met aan de langszijde van de plank een raster waar planten op groeien zoals in de Minstroom ter hoogte van brug Zonstraat/Piet Heinstraat.

Fup’s met aan de kopse kanten van de plank rasters met planten (in feite willen we alle vrijliggende fup’s op deze wijze gaan ‘aankleden’. Voorbeeld is te vinden bij Wittevrouwenkade in hoek bij Wolvenplein.

Fup’s en smalle planten eilanden (even breed als de planken) om en om geschakeld. Voorbeeld in Leidse Rijn tegenover Timorkade in Lombok.

Fup planken in driehoek aaneengeschakeld met er tussenin een raster voor moerasplanten. Voorbeeld in Zwartewater/ kruising met Gruttersdijk.

Reacties zijn gesloten.