Natuurvriendelijke beschoeiing Weerdsingel W.Z. verlaagd

Het eerste stuk stadsbuitengracht dat werd hersteld is langs de Weerdsingel W.Z. in 2001. Hier werd als pilot een natuurvriendelijke oever aangelegd. Om te zien hoe waterplanten het water kunnen zuiveren werd er met een houten beschoeiing een barrière aangebracht tussen het water in de singel en in de oeverbak.

We hebben besloten deze beschoeiing nu te verlagen om de oeverzone beter toegankelijk te maken voor het water in de singel. Hiermee bereiken we ook nog enige andere voordelen; er vindt ook een betere uitwisseling van macrofauna plaats, de verlanding van de moeraszone wordt verminderd en kleine eendjes en andere kleine watervogels kunnen makkelijker in de moerasoever komen. We hebben inmiddels bijna de helft van de beschoeiing verlaagd en bekijken nu wat de effecten zijn.

Stichting Vergroening Singel030
3 april 2023
 

Reacties zijn gesloten.