Ontstaansgeschiedenis

We zijn in 2014 gestart als initiatiefgroep Vergroening Singel030. Directe aanleiding voor de activiteiten van de initiatiefgroep waren de betonnen oeverconstructies die na het uitbaggeren van de singel aan de Zuid- en Oostzijde van de singel waren aangebracht.

In 2016 werden de eerste objecten in het water van de stadsbuitengracht rond de Binnenstad van Utrecht gelegd. Deze vormden namelijk een harde scheiding tussen water en oever, waardoor er geen uitwisseling van flora en fauna mogelijk was.

Gemeente Utrecht en waterschap HDSR waren bereid de door de initiatiefgroep bedachte objecten te subsidiëren. Vrijwilligers met professionele ondersteuning voeren de projecten uit. Geleidelijk aan werd het werkgebied uitgebreid naar omliggende wijken, de Leidse Rijn en Merwedekanaal in West, De Minstroom in Oost en het Zwarte Water in NoordWest.

De objecten worden sinds 2021 niet meer beschouwd al pilotprojecten. Maar hebben een definitieve status gekregen waarvoor ook regulier onderhoud en beheer nodig is. Hiervoor is een onderhoud contract met de gemeente vastgelegd en is de initiatiefgroep veranderd in de Stichting Vergroening Singel030.

Reacties zijn gesloten.