Organisatie & Visie

We zijn een stichting met een bestuur van drie bestuursleden. Samen met 4 professionele adviseurs, een ecoloog, bioloog en een ICT-deskundige is er een kerngroep samengesteld die het beleid uitstippelt, financiën regelt, het beheer, opzet en promotie van nieuwe projecten regelt, vrijwilligers begeleidt en de contacten met vooral gemeente en waterschappen onderhoudt.

De structurele inkomsten voor het uitvoeren van de projecten zijn vooral afkomstig van de gemeente Utrecht en waterschap HDSR. De uitgevoerde projecten blijven eigendom van de gemeente. Voor het beheer en onderhoud wordt een jaarlijkse vergoeding gekregen.

We kunnen een beroep doe op meer dan 100 vrijwilligers voor de uitvoering, monitoring en onderhoud van de projecten, maar een veel kleinere groep voert op regelmatige basis taken uit.

Veel watergangen binnen de gemeente Utrecht zijn voorzien van walkanten, al dan niet met beschoeiingen, die de uitwisseling tussenflora en fauna op water en taluds zeer bemoeilijken. De kwaliteit van het water is matig, te voedselrijk en mede daardoor is het doorzicht slecht. Omdat de diepgang van het water groter is dan het doorzicht van het water, groeien onderwaterplanten veelal niet. Bovendien zijn veel beschoeiingen zo geconstrueerd dat het onderwaterleven, macrofauna, daar geen goed leefklimaat kan vinden. Daarnaast moeten waterdieren, zoals vissen, bescherming en paaiplaatsen kunnen vinden in onderwaterstructuren.

  • Wij willen met onze projecten op zoveel mogelijk plaatsen binnen de gemeente Utrecht deze situaties te verbeteren. Met de kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd willen we de omvang en kwaliteit van projecten dermate opvoeren dat deze een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit in, op en naast de watergangen.
  • Wij willen dit doen met behulp van vrijwilligers omdat dit door het kleinschalige karakter de beste resultaten kan leveren en goed is voor de bewustwording van het belang van deze projecten.​
  • Wij volgen het beleid vanuit de gemeente Utrecht rond de wateren kritisch en zullen onze visie daarop gevraagd én ongevraagd leveren.

Reacties zijn gesloten.